พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา

พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ นิด้า จัดงาน “พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา แผ่เมตตา อธิษฐานจิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นบุญกุศลส่งท้ายปี 2559 สร้างบุญบารมีต้อนรับปีใหม่ 2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องประชุมจิระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา