'นิด้า' เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

‘นิด้า’ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

            วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)