660331NIDA57 1

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบัน – ศิษย์เก่า ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่สุดแห่งความประทับใจ

ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบัน – ศิษย์เก่า ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่สุดแห่งความประทับใจ

โดยเลือก 1 มุมมองที่อยากบอกเล่า ดังนี้

• ชีวิตในรั้วนิด้า

• เรียนต่อ ป.โท / เอก ดียังไง?

• จบตรีแล้วเรียนต่อ ป.โท ดีจริงไหม?

• ที่สุดของความประทับใจใน ‘นิด้า’

5 เรื่องราวที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับของที่ระลึกพรีเมียมตราสถาบัน และเรื่องราวของท่านจะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สถาบัน www.nida.ac.th

ส่งเรื่องราวผ่านทาง Inbox Page : NIDA Thailand ความยาว 1 หน้า A4 (500-600 คำ ไม่รวมรูปประกอบ)

พร้อมใส่ข้อมูล

• ชื่อ-สกุล

• คณะที่ศึกษา/จบการศึกษา

• ที่อยู่ในการจัดส่งของที่ระลึก

• เบอร์โทรศัพท์

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทุกท่านที่ส่งเรื่องราวเข้ามาและทำถูกต้องตามกติกา ทางสถาบันมีของที่ระลึกมอบให้