'นิด้า' ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก

‘นิด้า’ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก

‘นิด้า’ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมแสดงพลัง
ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
(60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น.
.
มาร่วมเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนโลกของเราอีกครั้ง

#EarthHour #BiggestHourForEarth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้ #NIDA #NIDAThailand

#WISDOMforSustainableDevelopment

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

'นิด้า' ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก