ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิด้า เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาคณาจารย์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิด้า เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาคณาจารย์

ร่วมพบปะสังสรรค์ พูดคุย และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์
“รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา”

กับเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลัง
พร้อมนำชมนิทรรศการผลงานของท่านในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

พบกันในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอเกียรติยศ (Hall of fame) อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่
https://forms.gle/YprM7wxT5o3qN4sbA

#อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ2566 #สภาคณาจารย์นิด้า #NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิด้า เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาคณาจารย์