“ปลูกต้นไม้ให้เมือง ลดมลพิษ สร้างเมืองสีเขียว” สมาคมนักศึกษาเก่า ‘นิด้า’ ร่วมจัดงานปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น

มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” มอบต้นไม้และต้นกล้าไม้มากกว่า 10,000 ต้น พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2565) ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ เพื่อถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

          ภายในงานได้มีการมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ และมีการมอบต้นไม้ ต้นกล้าไม้ จำนวนมากกว่า 10,000 ต้น เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ สร้างเมืองสีเขียว โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืนเป็นผู้มอบโล่และต้นไม้ 

          สำหรับต้นไม้ ต้นกล้าไม้กว่า 10,000 ต้น จะถูกมอบให้ผู้อำนวยการเขตและตัวแทนเขต จำนวน 10 เขต ได้แก่ ได้แก่ เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง เขตประเวศ และเขตวังทองหลาง เขตละ 1,000 ต้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นตัวแทนรับมอบต้นกล้าไม้ 

          นอกจากนี้ยังได้มอบต้นรวงผึ้ง จำนวน 71 ต้น ต้นกล้าทองอุไร 1,000 ต้น ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้รับมอบ และมอบต้นกล้าไม้ให้ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด จำนวน 1,000 ต้น และมอบให้โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จำนวน 200 ต้น