650727nida 01 1

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางกะปิ