650424csr 03

NIDA ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนัง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ร่วมกับ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ, บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสีย ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนังบริเวณด้านโลตัสบางกะปิ เพื่อดำเนินโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองตาหนัง ในปี 2565-2566