650130u2t 01 11zon

‘U2T NIDA’ แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ ‘อว. BCG Market’ เกษตรแฟร์ 2565

   เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยทีม U2T NIDA แขวงวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าพืชผักสวนครัว สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมบูธ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การแปรรูปและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

          ซึ่งกิจกรรมในวันเปิดงาน ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ร่วมกิจกรรม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้บูธนิด้ายังได้รับความสนใจจาก รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง อว. , ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. , ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม และสอบถามถึงแนวคิดการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยทางทีมสื่อสารของ อว. ได้มีการขอสัมภาษณ์ความรู้สึกและแนวคิดในการเข้าร่วมงาน “อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ด้วย 

          สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชม หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่บูธนิด้า ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ถึงวันที่ 5 ก.พ. 65 ณ ศาลาหกเหลี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

          #NIDA #NIDAThailand #U2T #U2TNIDA #U2Tแขวงวังทองหลาง #เกษตรแฟร์65 #Kasetfair65 #BCGMarket #อว #MHESI

'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565
'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565