650126mcot 08 11zon

สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคุณสมหมาย สุวรรณวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านสื่อ MCOT รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร MCOT ในโอกาสเข้าพบครั้งนี้ด้วย

สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)