650725nida 01 2

นิด้า จัดพิธีถวายสัตย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิด้า จัดพิธีถวายสัตย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมกันสวมเสื้อเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/ForMyKing