650811 04 1

‘นิด้า’ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา ‘พระพันปีหลวง’

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม “12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ