650811.904 03 1

นิด้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 – 10.00 น.  นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ และ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายยุทธนา สุจริต                                         

          พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสา 904 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 9 ต้น บริเวณริมรั้วสถาบัน ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์