610109 03 scaled

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2561 แก่สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ กิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เป็นตัวแทนของสถาบัน เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่สื่อมวลชน

          โดยได้เข้าพบ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ พ.อ.จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง 5 นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปยัง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7, สถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11), สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม  FM 99.5 MHz, สำนักข่าวอิศรา, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  รายวัน-รายสัปดาห์, อมรินทร์ ทีวี เอชดี, PPTV THAILAND, Spring  News, หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, สถานีโทรทัศน์ TPBS, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้้ความร่วมมือในการนำเสนอ ข่าวสาร กิจกรรมการต่างๆ ของสถาบันเป็นอย่างดี