650722pdpa 07

เดินรณรงค์ ในโครงการ “ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก”

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ชาวนิด้ารวมพลัง ร่วมใจจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในโครงการ “ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก” นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรชาวนิด้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก

          รวมถึงการปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกจากร้านค้า ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช / ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารที่จอดรถ / บริเวณด้านหน้า 7-11 อาคารชุบ กาญจนประกร และที่พิเศษสุดๆนั่นก็คือ ของที่ระลึกรักษ์โลกด้วยถุงผ้า NIDA go GREEN ที่มีมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก็ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับสนับสนุนโครงการ จากบรรดาร้านค้าภายในสถาบัน นักศึกษา และบุคลากรชาวนิด้าเป็นจำนวนมาก