610523 06

ครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนา ณ สำนักงานคณะนิเทศฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคณะและหน่วยงานต่างๆภายในสถาบัน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

          นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการจัดเสวนา “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงทางด้านสื่อดิจิทัล อาทิ คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ Creative Digital Economy, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการผู้จัดการ สายงานดิจิทัลทีวี, สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , คุณอรศรี ศรีระษา (ผู้อำนวยการส่วน สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กสทช.) , ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า และมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า อีกด้วย