610607 03

Youth Empowerment for Shaping the future

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future หรือ โครงการ YES for YOU ร่วมกับ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน/หัวหน้าโครงการ

Youth Empowerment for Shaping the future
Youth Empowerment for Shaping the future
Youth Empowerment for Shaping the future
Youth Empowerment for Shaping the future