610624 01

งานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ

 คณะทำงานโครงการประกวดงาน Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018 ) นำโดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์  วิธิศุภกร ประธานจัดงาน อ.ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ รองประธานจัดงานและทีมงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ โดย คุณมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ คุณกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ และ คุณจิตนิภา หวังเชิดชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

          โดยมีบริษัท ยูนิเวอร์ซัล โฮลดิ้ง จำกัด ได้นำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล PEAT 2018 เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ “2018 West China Immigration & Oversea Investment Expo” ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยในประเทศจีน ภายในงานมีหลายโครงการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุน อาทิ โครงการบริเวณย่านบางนาใกล้โรงเรียนนานาชาติ, โครงการบริเวณย่านรัชดา-พระราม9, โครงการบริเวณย่านเพชรบุรี-ทองหล่อ และ โครงการในจังหวัดเชียงใหม่