610604 01

เยือน North-West Institute of Management of RANEPA

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ รศ.ดร. ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เดินทางเยือน North-West Institute of Management of RANEPA

          ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี Dr.Kitin Evgeniy, Deputy Director of North-West Institute of Management of RANEPA; Dr.Sergey Chizhikov, Dean of the Faculty of Customs Regulation and Security; Dr.Boris Kabylinskii, Vice-Dean of Faculty of Customs Regulations and Security; Dr.Muyzinik Natalia, Head of the Department of International Cooperation และ Dr.Chernyavskaya Evgenia, Deputy Head of Department of International Cooperation ให้การต้อนรับและร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

เยือน North-West Institute of Management of RANEPA
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA