651026 01

ร่วมพลังร่วมใจ เครือข่ายศิษย์เก่านิด้า นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

  ร่วมพลังร่วมใจ เครือข่ายศิษย์เก่านิด้า สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อุบลราชธานี นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565                                                                           

        สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม และมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน นำโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน อดีตคณบดีคณะพัฒนาสังคม และดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่านิด้า กรรมการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน พร้อมคณะทีมงาน ดร.ไขนภา สุทธิอาคาร ประธานเครือข่ายรวมใจไทยอุบล และสวท.อุบลราชธานี ลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลาร้าปรุงสุก ปลาแดดเดียว ไข่ไก่ น้ำมันพืช ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ ดังนี้

1. ชุมชนคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดคูเดื่อ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนคูเดื่อ จำนวน 330 ชุด 

2. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 165 ชุด 

          นอกจากนี้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จะดำเนินการมอบชุดยังชีพจำนวน 55 ชุด ที่คุ้มวัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ และมอบถุงยังชีพที่บ้านหนองจาน ต.แจระแม อีกจำนวน 50 ชุด 

          สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น กองทัพอากาศ กองทัพบก หอการค้าอุบลราชธานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี จากนั้น ได้ร่วมประชุมปรึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาป้องกันอุทกภัย จ.อุบลราชธานีและจังหวัดภาคอีสานอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายศิษย์เก่านิด้าที่มีความเข้าใจและสนใจการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ “อุบลโมเดล” เป็น “ต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ำอุทกภัย” อย่างจริงจัง