610702d 04

“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7-11 จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “ภารกิจพิชิตถุง” โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธาน จัดโครงการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน

          พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุภาพ กลิ่นฟุ้ง รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานปฏิบัติการ ภาค BE เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช และบริเวณด้านหน้า 7-11 อาคารชุบ กาญจนประกร ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ร่วมสนุกโดยการเล่นเกมตอบคำถาม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางสถาบัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดการ ใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ม D-Day บอกลาการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่าง ภายในสถาบันให้ความร่วมมือโดยการลดราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่นำแก้วน้ำหรือภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารเอง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคลากร และนักศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน