651027natee 02 1

โครงการล่องนที เพลินดนตรีในสวน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการล่องนที เพลินดนตรีในสวน เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมให้แก่นักศึกษานิด้า โดยภายในงานได้มีการแจกไอศกรีมฟรีจำนวน 100 ชิ้น พร้อมด้วยกิจกรรมร้องเพลงและเล่นดนตรีจากเครือข่ายนักศึกษานิด้า

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยจะมีการแจกกระทง กิจกรรมตักไข่ชิงรางวัล