600222 01 1 11zon

NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy

  รับเงินสนับสนุน 500,000 บาท รอลุ้นรางวัลชนะเลิศ!! ประกาศผลการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นตัวแทนสถาบัน รับเงินสนับสนุน 500,000 บาท จาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน

          ประธานในงานประกาศผลการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขั้นตอนที่ 1 จำนวน 16 โครงการ จากจำนวนผู้สมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น 36 โครงการ งานนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 2 ติด 1 ใน 16 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเมืองเมืองอัจฉริยะต้นแบบ Smart Cities-Clean Energy สำหรับผู้ผ่านขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 16 โครงการนี้ จะต้องจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Development Master Plan) โดยข้อเสนอที่เป็นที่ดีที่สุดจะได้รับการคัดเลือกเหลือไม่เกิน 7 

NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy
NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy