600827 06

นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย

          เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงานสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกียรติเสรีไทย และนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันรำลึกเสรีไทย ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ จังหวัดแพร่

นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย