พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ‘NIDA’ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ บนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม. ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านองค์ความรู้การศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป