620829 02 1

ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในช่วงเช้า เวลา 7.30 น. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ณ ท้องสนามหลวง จากนั้นในเวลา 17.00 น. ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ พลเอก พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากร ร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในเวลา 19.30 น. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนสถาบันวางพานพุ่มในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ได้ร่วมเดินพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน นอกจากนี้ สถาบันยังได้ส่งผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเขตบางกะปิ อีกด้วย