620825 06

พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน “ยะลามาราธอน 2019”

  ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พค. ภาคพิเศษ จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน “ยะลามาราธอน 2019” ในโอกาสนี้ ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับนักวิ่ง และร่วมวิ่งในงานนี้อีกด้วย ณ เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สอบถามเพิ่มเติม 02 727 3094