banner 20151002 openHouse2015 5 11zon

NIDA Open House 2015

NIDA Open House 2015

   เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน  2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน NIDA OPEN HOUSE 2015  โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

   ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเปิดงาน (ฉ่อย) แนะนำหลักสูตรของสถาบัน ทำไมต้องเธอ…NIDA ดำเนินรายการโดย คุณเป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์ นักแสดงและพิธีกรรายการ “รถโรงเรียน”

นอกจากนี้ยังมีการประกวดเรียงความ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ),การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์, การประกวดเรียงความ เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ (ระดับชาติ), การแข่งขันประกวดร้องเพลงประจำสถาบันโครงการ NIDA STAR SEARCH, การมอบเกียรติบัตรให้นักแสดงนำ เพลง ลูกนิด้า ในงานมีการเปิดให้เยี่ยมชมบูธ เล่นเกมส์ และแนะแนวหลักสูตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Open House 2015
NIDA Open House 2015
NIDA Open House 2015
NIDA Open House 2015