620912 17

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธี มอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร องค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่/รางวัลต่างๆ

          พร้อมกันนี้ พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับนักศึกษาเก่าดีเด่น และได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นทุกท่าน ณ หอเกียรติยศ ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา