621014 01

NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เข้าพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา