621015

ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุม Inauguration Ceremony of the 2nd Executive Committee Meeting of Chengdu International Sister Cities Higher Education Institutions Alliance ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และพบปะพูดคุยกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยและในจีน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน