581111 11zon

แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA)

แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA)

          เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 2015 Teradata Partmer Conference ครั้งที่ 30 ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2558 โดย นายจิรันตน์ วิธานวัฒนา และ นส.จีรวรรณ ธีรผาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  Overall Winner นายณัฐ ตราฐิติพันธุ์ และ นายอภิมุข ธุวจิตต์ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน Finalists จากการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล 2015 TUN Data Challenge