620103 02

พบ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

 คณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่  ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรอง 2 อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และกราบเรียนเชิญท่าน รมช.ศธ. เป็นองค์ปาฐกในงานสัมมนาผู้บริหารสถาบันประจำปี 2562 (NIDA Redesign Together) ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562