620121 02

สวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้นำกระเช้าปีใหม่ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปมอบ แด่ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุน สถาบันด้วยดีมาโดยตลอดและสวัสดีปีใหม่ 2561 ในการนี้ รองผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับด้วย