620222 02

เยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ ของสถาบัน โดยมี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ