620225 05

Nebrija University ราชอาณาจักรสเปน เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nebrija University ราชอาณาจักรสเปน

          นำโดย Professor Dr.Joaquin Espallargas Iberni ตำแหน่ง Chairman พร้อมด้วย Mrs. Soraya Lozano Sanchez และ Mrs. Anny Zuleta Fontalvo ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับความ คืบหน้าของกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และพูดคุยกับผู้แทนจากสำนักสิริพัฒนา