620226 04

เยือนสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน

 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ดร.ศุทธนา วิจิตรานนท์ นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางไปสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

          เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและประเทศไทย เปิดสำนักงานใหม่ และร่วมหารือกับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในการนี้ Prof.Dr.Michael McRobbie, President พร้อมคณะร่วมให้การ ต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา