620323

‘นิด้า’ นำคณะศึกษาดูงานอสังหาฯ ณ นครฉงชิ่ง

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร (แถวหน้าที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน และประธานหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ ดร.ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

          นำคณะทำงานและผู้เข้าอบรมโครงการวิชาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือ RE-Pro by NIDA (รุ่นที่ 1) ศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์และร่วมประชุม Business Matching เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมร่วมกันระหว่างหลักสูตร และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจ นักลงทุนชาวจีนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางจำหน่ายและประชาสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยในประเทศจีน ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน