620318

แสดงความยินดี

 คณะนิติศาสตร์ นิด้า นำโดย รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาสได้รับ เลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการอัยการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

แสดงความยินดี