620505 06

นักศึกษา รศ.นิด้า ร่วมกิจกรรม ฅนธรรมดี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สมาชิกชมรมฅนธรรมดี ได้เดินทางไปทำกิจกรรมบริเวณชายหาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในโครงการ “คนรักษ์ทะเล” ที่ชมรมฅนธรรมดี ได้จัดขึ้นโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตหีบ และเปิดโอกาสให้ได้ เข้ามาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงได้มีการเก็บขยะบริเวณชายหาด และขยะที่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะร่วมกัน