ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

   เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ พร้อมด้วยบุคลากรนิด้า เข้าร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และได้เดินทางไปร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562