นิด้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่เขตบางกะปิ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

นิด้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่เขตบางกะปิ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

    ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 “คลองแสนแสบ พื้นที่เขตบางกะปิ” โดยได้ปลูกต้นไม้ ตกแต่งภูมิทัศน์ และร่วมใจกันเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562