ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA ที่ได้ เข้ารอบสุดท้าย (Finalist) ของแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (2019 TUN Data Challenge) ซึ่ง จัดโดย Teradata University Network (TUN)

ทีมที่ 1 (D3) : นางสาวจันทิมา จักปราณีวิรัตน์ นายธนิสร มโนดำรงธรรม และนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง ทีมที่ 2 (D9): นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ นายนที พนมโชคไพศาล และนายกิตติธรา สงวนชาติ โดยนักศึกษาทั้ง 2 ทีมจะเป็นตัวแทนของ คณะบริหารธุรกิจ ในการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน สัมมนา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิเช่น Carnegie Mellon University, ESCP Europe (France), University of California San Diego, University of Alaska, Washington University St Louis, Western New England University, และ Cornell College ในงานสัมมนา Teradata Analytics Universe, Denver, Colorado, USA ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 ตุลาคม 2562 นี้