620713 01

บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท.

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ” แก่นักศึกษา MBE รุ่น 50 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา การบรรยายพิเศษนี้ช่วยให้นักศึกษาวิชา ศธ 7000 อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ ได้เข้าใจการวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรขนาดใหญ่ และกลยุทธ์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยด้วย