620718 03

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย นำโดย H.E.Mr.Md.Nazmul Quaunine, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

          ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน