63010920 18

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 แก่สื่อมวลชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เป็นตัวแทนของสถาบัน เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 9 -20 มกราคม 2563 ให้แก่สื่อมวลชน แขนงต่างๆ

          ด้าน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ อาทิ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ PPTV THAILAND สถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีโทรทัศน์ TPBS สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์เครือเนชั่น NATION TV กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอิศรา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ อมรินทร์ ทีวี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยถือโอกาสนี้ พบปะ พูดคุยกับบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการ นำเสนอ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเป็นอย่างดี