630121 09

นิด้า เปิดตัวพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โฉมใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ทางสถาบันได้จัด “พิธีปฐมฤกษ์เปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” รูปโฉมใหม่ ที่มีความสวยงามทันสมัยแต่คงความคลาสสิค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

          สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สามารถเดินทางมาได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 -16:30 น. หรือหากต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-727-3695