สัมมนาบุคลากรของคณะ

คณะนิติศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรของคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา