581209 11zon scaled

แสดงความยินดี Ms. Maliha Abubakary

แสดงความยินดี Ms. Maliha Abubakary

          เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Ms. Maliha Abubakari นักศึกษาของสถาบัน ที่จะเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยน Graduate Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บริหารสถาบัน เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับให้โอวาท และแสดงความยินดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม งานกิจการนานาชาติด้วย