630224

มอบกระเช้าปีใหม่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าพบ Mrs. Tzu-Yi Hung เลขานุการโทฝ่ายการศึกษา เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

มอบกระเช้าปีใหม่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป